• Naš cilj i misija je...

  ...razvoj i promocija profesije forenzičke revizije u BiH, kako za širu javnost tako i za profesionalce koji su uključeni u pružanje usluga i savjeta iz oblasti revizije i forenzičke revizije.
 • Organizovanje seminara, radionica, savjetovanja...

  ...u cilju kontinuirane edukacije naših članova iz oblasti forenzike: otkrivanja i sprečavanja finansijskih prevara i prevara bijelog okovratnika, praćenje ilegalnih transakcija, korupcije i dr...
 • Da bi se uspjelo u otkrivanju i adekvatnom dokazivanju štetnih aktivnosti,

  javlja se potreba za licima koja mogu odgovoriti zahtjevima nezavisnog i profesionalnog istraživanja prevara i argumentovanog dokazivanja tih radnji pred sudovima.
 • 1
 • 2
 • 3
image

Obuka za sticanje stručnog profesionalnog zvanja

“PECB Certified GDPR Foundation”

- osnovni nivo službenika za zaštitu ličnih podataka -

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ( „Sl. glasnik BiH“ br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.), obrada ličnih podataka je bilo koja radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organizovanje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjena, uzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;
Kontrolor je svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa;
Obuka je namijenjena osobama koji su imenovani ili trebaju da budu imenovani na poziciji kontrolora obrade ličnih podataka u svojoj organizaciji.
Zakonom o zaštiti ličnih podataka propisani su principi obrade ličnh podataka, odnosno obaveze imenovanih kontrolora.
GDPR obuka vam omogućava da naučite osnovne elemente implementacije, uvođenja i održavanja zakonskih i radnih okvira koji se tiču zaštite ličnih podataka. Ova obuka vam omogućava da razumijete osnovne principe privatnosti i upoznate se sa ulogom, dužnostima i obavezama službenika za zaštitu podataka (dat protection officer-a).
Obuka se organizuje po međunarodnom programu PECB, čiju dozvolu posjeduje CEIB d.o.o. Beograd Edukacija je dvodnevna, u trajanju od po 8 sati.


Brošura GDPR (pdf)